Właściciel lub posiadacz gruntu znajdującego się na terenie Obwodu Koła Jaworz i na ktrórym powstała szkoda - zgłasza szkodę w formie pisemnej osobiście opiekunowi łowiska lub za pośrednictwem poczty, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terninie 14 dni od daty jej powstania z jednoczesnym okresleniem liczby uszkodzonych drzew.

Formularz prosimy wypełnić i wysłać na adres:

Koło Łowieckie „JAWORZ” w Limanowej
ul. Kamienna 1
34-600 Limanowa

lub wypełnić i skontaktować się z opiekunem łowiska w celu przekazania formularza zgłoszenia szkody.

 

Informacje na temat pełnej procedury zgłoszenia szkody oraz Protokół Oględzin Ostatecznego i Ponownego Szcowania Szkody w Uprawach i Płodach Rolnych dostępne są poniżej:

 

MD