Łowiectwo

Łowiectwo

Sprzątanie lasu 2017

Kontynuując prowadzoną od kilku lat akcję sprzątania lasu na terenach dzierżawionych przez nasze koło spotkaliśmy się całymi rodzinami w niedzielę 15 maja w domku myśliwskich. Podzielone na grupy dzieci wraz z rodzicami ruszyły w teren na poszukiwanie śmieci.

Niestety jak co roku ilość znalezionych puszek, butelek, papierów była porażająca.

Mamy nadzieję, że kiedyś pójdziemy do lasu i nie znajdziemy nic. Patrząc na zachowanie dzieci i to w jaki sposób zaczynając traktować przyrodę można śmiało powiedzieć, że taki czas może nadejść już niedługo.

III Akcja Sprzątania Lasu

sprzątanie lasu - III AkcjaZ przykrością informujemy, że akcja sprzątania zaplanowana na dzień 11-06-2016 została odwołana.

Zarząd Koła „Jaworz” zawiadamia iż, w dniu 11-06-2016 odbędzie się po raz kolejny akcja sprzątania lasu. Zbiórka myśliwych przed domkiem myśliwskim o godz. 8:30.

W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych termin akcji może zostać przesunięty.

O zmianie terminu myśliwi zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.


Prelekcje w Szkole Podstawowej w Rupniowie

W marcu 2016r. koledzy Maciej Szkarłat oraz Andrzej Jasica, na prośbę nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rupniowie, przeprowadzili prelekcję dla klas niższych tej szkoły. Zaskoczeniem pozytywnym, była ilość zgromadzonych dzieci to jest ok. 80. Kol. Maciej po przywitaniu, wykorzystując pokaz slajdów przedstawił pokrótce historię polskiego łowiectwa. W trakcie pokazu dzieci zadawały sporo pytań, na które otrzymały odpowiedzi. Po przejściu do tradycji łowieckich, elementów gwary myśliwskiej oraz zwyczajów zwierzyny leśnej dzieci spontanicznie uzupełniały prelekcje, zadając coraz to kolejne pytania. Naszym zaskoczeniem była ich wiedza, a po przejściu do spraw ekologii oraz właściwego zachowania w lesie, również wyrobione w tej kwestii tzw. dobre praktyki. Dało się od razu zauważyć, dobrą pracę nauczycieli nad dziećmi, w tym wykonaną w terenie leśnym. Kolejny raz takie spotkanie wykazało że postrzeganie myślistwa i myśliwych odbiega od rzeczywistości, a wiedza jest pozyskiwana z mediów i nie odzwierciedla faktów.

Spotkanie z Myśliwym!

Spotkanie z myśliwymW dniu 20 października Kolega z naszego Koła Łowieckiego "Jaworz" odwiedził Miejskie Przedszkole nr 2 Limanowej. Opowiedział o pracy myśliwego tj. jakie obowiązki ma myśliwy oraz o zwierzętach zamieszkujących nasze lasy, o ich wyglądzie i zwyczajach.

Więcej na: http://www.przedszkole2.limanowa.pl/aktualnosci,8,486,spotkanie-z-mysliwym.html

Odprawa myśliwych

Odprawa myśliwych rozpoczyna polowanie zbiorowe, umożliwia spełnienie regulaminowych wymogów formalnych w uroczystej oprawie. Odprawę zarządza prowadzący polowanie. Sygnaliści stają po prawej stronie prowadzącego polowanie
i grają sygnał „Zbiórka myśliwych”. Myśliwi ustawiają się naprzeciwko prowadzącego polowanie. Po lewej stronie prowadzącego polowanie staje naganka. Po ustawieniu się uczestników polowania, na rozpoczęcie odprawy grany jest sygnał „Powitanie”, wysłuchiwany z odkrytymi głowami. Prowadzący polowanie wita gości, myśliwych, pomocników oraz łowisko, informuje o gatunkach, liczbie i płci zwierzyny objętej planem polowania, podaje liczbę miotów, przypomina zasady bezpieczeństwa, omawia stosowane sygnały myśliwskie oraz okazuje psy biorące udział w polowaniu.

Pokot

Pokot – to tradycyjny zwyczaj zakończenia łowów, wyrażający szacunek myśliwych dla upolowanej zwierzyny. Upolowana zwierzyna na miejsce pokotu zwożona lub znoszona jest z należnym poszanowaniem.
Miejsce pokotu powinno być uprzednio przygotowane, wyścielone gałązkami iglaków, trzciną lub innymi dostępnymi w danym miejscu gałązkami.

Na pokocie zwierzyna układana jest w sposób estetyczny według obowiązującej hierarchii łowieckiej, każdy gatunek w odrębnym rzędzie – kolejno: łosie, jelenie europejskie, jelenie sika, daniele, muflony, dziki, sarny; w następnych rzędach zwierzyna drobna poczynając od drapieżników: borsuki, lisy, kuny, tchórze, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie; kolejne rzędy zajmują: zające, dzikie króliki, a następnie układane jest ptactwo: jarząbki, słonki, bażanty, kuropatwy, grzywacze, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski. Zwierzynę układa się na prawym boku.

Ślubowanie myśliwskie

Ślubowanie wprowadza młodego myśliwego w świat łowiectwa. Zwykle przeprowadza się je w łowisku przed rozpoczęciem polowania zbiorowego (po powitaniu) lub przy innych okazjach, takich jak: posiedzenie okręgowej rady łowieckiej, zakończenie kursu dla nowo wstępujących, walne zgromadzenie koła łowieckiego i inne uroczystości łowieckie.

Na rozpoczęcie ślubowania myśliwskiego sygnaliści grają sygnał „Pasowanie myśliwskie” (sygnał wspólny dla kilku ceremonii). Podczas uroczystego ślubowania początkującemu myśliwemu powinien 7 towarzyszyć jego opiekun, sprawujący nad nim pieczę w czasie odbywania stażu. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją myśliwy.

Uroczyste polowania

W polskiej tradycji łowieckiej do szczególnie uroczystych należą polowania hubertowskie i wigilijne. W niektórych kołach łowieckich organizowane są także polowania sylwestrowe i noworoczne oraz rozpoczynające i kończące sezon.

Podkategorie

Selekcja osobnicza i populacyjna

Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego  jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.

Polska jest krajem o bogatych tradycjach łowieckich. W ponad tysiącletniej historii naszego państwa ukształtowały się różnorodne formy zwyczajów i ceremoniału łowieckiego. Od wieków w Polsce tworzył się bogaty język myśliwych, który stanowi istotny element dziedzictwa narodowego. W tradycji łowieckiej utrwaloną pozycję ma muzyka myśliwska, w tym sygnalistyka, a także kult patronów myśliwych. Tradycje łowieckie stanowią formę pozamaterialnego dziedzictwa myśliwych, obejmują oprawę polowań i uroczystości łowieckich oraz wzbogacają życie myśliwych. W wielu środowiskach powstają i kultywowane są nowe zwyczaje, tworząc wspólny łowiecki dorobek.

I. ZASADY ETYKI ŁOWIECKIEJ

II. ZASADY TRADYCJI ŁOWIECKICH:

1. Język łowiecki
2. Sygnały myśliwskie
3. Odprawa myśliwych
4. Ślubowanie myśliwskie
5. Chrzest myśliwski
6. Pasowanie myśliwskie
7. Dekorowanie gałązką „złomu”
8. Pokot
9. Kult świętego Huberta
10. Uroczyste polowania