Zarząd Koła Łowieckiego  „ Jaworz”  w Limanowej  działając na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 27.04. 2019 r./sobota/ Walne Zgromadzenie Członków Koła.  

Walne Zgromadzenie odbędzie się  w Domku Myśliwskim w Limanowej ul. Kamienna 1 o godz. 13..

Zobacz projekt porządku obrad.

 

Darz bór
Wojciech Puto