Akty prawne

Akty prawne

Protokół z czynności gospodarczych

Terminarz wykonywania prac hodowlanych

  1. do 30 maja - wyłożenie soli w łowisku, naprawa, budowa - założenie lizawek /protokół/
  2. do 30 września - wykonanie, naprawa - paśników, posypów /protokół/
  3. w okresie zimowym - wyłożenie paszy w łowisku /dotyczy posypów i paśników/
  4. do 25 lutego - rozliczenie z wykonanych prac dokarmiania za sezon /protokół/

Załącznik 1 do uchwały Zarządu - Terminarz wykonywania prac hodowlanych wraz z karami za niedotrzymanie terminów

Statut Polskiego Związku Łowieckiego

Ustawa o broni i amunicji

Ustawa o ochronie zwierząt

Prawo łowieckie

Podkategorie

Uchwały Walnego Zarządu