Obwód naszego koła  jest  jednym z szesnastu obwodów znajdujących się na terenie powiatu  limanowskiego. Oznaczony jest numerem 162 i  przebiega przez obszar czterech  gmin: gminy Limanowa,  Laskowa, Tymbark, Słopnice, jak również część łowiska  mieści  się na terenie miasta Limanowa. Całkowita powierzchnia łowiska wynosi 13 761 ha, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 10 900 ha.

Z uwagi na górzyste ukształtowanie terenu,  część łowiska znajduje się w obszarze  leśnym o powierzchni  4606 ha. Jednak znaczna część łowiska to teren polny o powierzchni 6292 ha, obejmujący  głównie pola uprawne, pastwiska, nieużytki rolne oraz tereny  zabudowane przez gospodarstwa domowe.

W naszym łowisku można spotkać zwierzynę grubą ( jelenie, sarny, dziki), zwierzynę drobną (lisy, borsuki, kunę leśną, kunę domową, tchórza, zająca szaraka), ptaki łowne (bażanty, dziką kaczkę-krzyżówkę, gołębia grzywacza).

 

Mapa KŁ Jaworz

 

Opis granicy obwodów łowieckich

 

Północna granica obwodu biegnie od miejscowości Za lasem północną granicą powiatu limanowskiego, grzbietem na wschód przez górę Pasierbiec, górę Kamionna, do szosy Bochnia- Limanowa. Stąd dalej w tym samym kierunku granica powiatu do osiedla Jurkówka, a dalej na północ do cegielni w osiedlu Dwór. Tu opuszcza granice powiatu i skręca droga Szczytu Głowaczyzna i prowadzi z powrotem do granicy powiatu limanowskiego, która biegnie do punktu wysokościowego oznaczonego na mapie 561, 5 tu granica skręca na południe na drogę polna prowadząca do Kamionki Małej(na wschód od przysiółka Klepaczówka) i przez Kamionke Małą, dalej w kierunku południowym biegnie od miejscowości Jaworzna, przecinając szosę Laskowa-Łososina Dolna. Stąd dalej na południe, granica obwodu biegnie przez Jaworzna, skręcając następnie ma zachód i prowadzi droga do osiedla Padów i do drogi ze szlakiem turystycznym. Szlakiem turystycznym w kierunku południowym ok. 500m ,a dalej droga stokowa do Kopciówki. Dalej granica biegnie grzbietem głównym Pasma Łososińskiego, w kierunku wschodnim, szlakiem turystycznym droga grzbietowa przez Sałasz, Jaworz, Babia Górę i dalej  droga grzbietowa (opuszczając szlak turyst.) przez Chełm na góre oznaczona na mapie 731,3. Stąd biegnie granica powiatu limanowskiego w kierunku południowo zachodnim, a dalej południowym, polna droga do szosy Limanowa –Męcina- Nowy Sącz. Tu skręca na zachód i szosa biegnie ok. 1.2 km, następnie na południe, granica powiatu dochodzi do szosy Limanowa –Wysokie- Nowy Sącz  i szosa ta w kierunku Limanowej, przez Kanine prowadzi do miejscowości Cieniawa, skąd na północny wschód  droga do szosy Limanowa- Męcina w miejscowości Mordarka  . Tu skręca na zachód dochodzi do Limanowej. Z Limanowej granica obwodu granica biegnie w kierunku zachodnim do Słopnic skąd na północ droga do szosy Limanowa –Mszana Dolna w Zamieściu. Szosa ta w kierunku zachodnim ok. 1,5 km i tu granica przechodzi przez lokalna drogę biegnąca w kierunku północnym. Droga ta do stacji PKP w Tymbarku, skąd torem kolejowym Tymbark-Limanowa do przystanku PKP Piekiełko, gdzie skręca na północ  i drogą lokalna prowadzi do szosy Limanowa –Nowe Rybie. Z  szosy tej (po ok. 200 m) przechodzi na droge wiejską i przez Kisielówke biegnie do granicy powiatu limanowskiego w miejscowości  Za Lasem.