W marcu 2016r. koledzy Maciej Szkarłat oraz Andrzej Jasica, na prośbę nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rupniowie, przeprowadzili prelekcję dla klas niższych tej szkoły. Zaskoczeniem pozytywnym, była ilość zgromadzonych dzieci to jest ok. 80. Kol. Maciej po przywitaniu, wykorzystując pokaz slajdów przedstawił pokrótce historię polskiego łowiectwa. W trakcie pokazu dzieci zadawały sporo pytań, na które otrzymały odpowiedzi. Po przejściu do tradycji łowieckich, elementów gwary myśliwskiej oraz zwyczajów zwierzyny leśnej dzieci spontanicznie uzupełniały prelekcje, zadając coraz to kolejne pytania. Naszym zaskoczeniem była ich wiedza, a po przejściu do spraw ekologii oraz właściwego zachowania w lesie, również wyrobione w tej kwestii tzw. dobre praktyki. Dało się od razu zauważyć, dobrą pracę nauczycieli nad dziećmi, w tym wykonaną w terenie leśnym. Kolejny raz takie spotkanie wykazało że postrzeganie myślistwa i myśliwych odbiega od rzeczywistości, a wiedza jest pozyskiwana z mediów i nie odzwierciedla faktów.

Wizerunek myśliwych jako konkretnych osób podczas spotkania, w tym przekazane informacje, pozwoliły młodym uczestnikom na wyrobienie sobie własnej oceny co do pasji łowiectwa.  Dzieci ośmielone przyjemną atmosferą zadawały ważne pytania na które, trudno w tym wieku sobie samemu odpowiedzieć. Pytania były związane z pozyskiwaniem zwierzyny, sposobem zachowanie przy spotkaniu w lesie ze zwierzyną gruba, drapieżnikami itp. Spontaniczność oraz zainteresowanie spotkaniem wskazuje na dalszą konieczność takiej działalności. Na koniec został przeprowadzony konkurs, który tylko potwierdził, że zaangażowanie podczas spotkania było mocne, gdyż pozyskana wiedza to potwierdziła. Po rozdaniu nagród oraz słodyczy dla wszystkich dzieci, zakończono wizytę w przyjaznej szkole.

Kol. Maciej podczas pokazu slajdów

Kol. Andrzej przeprowadza konkurs