W dniu 23.09.2017 r. odbyło się uroczyste jesienne zebranie członków KŁ „Jaworz” w Limanowej. Spotkanie było okazją zarówno do świętowania 50-tej rocznicy wstąpienia do PZŁ naszego kol. Stanisława Trzupka, jak i jednocześnie uhonorowania naszego koła „Złomem” - najwyższym odznaczeniem łowieckim. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia spraw bieżących i przeprowadzenia szkolenia z zakresu regulaminu polowań. Następnie członkowie koła udali się do kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach, gdzie została odprawiona msza dziękczynna w intencji kol. Stanisława Trzupka.

Nabożeństwo to odprawił nasz kolega ks. Jan Gniewek, proboszcz tamtejszej parafii. W mszy uczestniczyli zaproszeni goście z sąsiednich kół oraz przedstawiciele okręgowych władz PZŁ w osobach przewodniczącego ORŁ w Nowym Sączu kol. Tadeusza Kubackiego oraz Łowczego Okręgowego kol. Bogusława Rataja. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów udali się do domku myśliwskiego, gdzie została poświęcona płaskorzeźba przedstawiająca św. Huberta, ufundowana przez kol. Wojtka Krzyżaka i wmurowana w ścianę domku myśliwskiego. Po okolicznościowych przemowach podsumowujących barwny okres życia łowieckiego kol. Stanisława, z okazji tak pięknego jubileuszu został mu wręczony medal okolicznościowy z okazji 50-lecia przynależności do PZŁ. Aby uhonorować tak długi i czynny udział we wspólnie spędzonych latach, koledzy z koła ufundowali z tej okazji pamiątkową statuetkę ze zdjęciem członków naszego koła. Po oficjalnej części zebrania rozpoczęła się biesiada myśliwska.

>> Więcej zdjęć <<