Koło Łowieckie

Koła Łowieckie

Polowanie hubertowskie 2018 KŁ „Jaworz” w Limanowej

W dniu 03.11.2018 r. odbyło się uroczyste, hubertowskie polowanie członków KŁ „Jaworz” w Limanowej. Nowy sezon rozpoczęliśmy mszą św. odprawioną w kaplicy w Męcinie celebrowaną przez proboszcza  parafii Słopnice Ks. Jana Gniewka. W tym wyjątkowym dla nas dniu, Słowo Boże wygłoszone przez Kolegę  nawiązywało do idei łowiectwa w naszym kraju oraz oceny sytuacji myśliwych, którzy od dłuższego już czasu są nierozumiani i szykanowani zarówno przez dużą cześć społeczeństwa, jak i media.
  Po zakończonym nabożeństwie zostało udzielone błogosławieństwo na nadchodzący sezon łowiecki. W mszy świętej uczestniczyli również gospodarze zajmujący się kapliczką.
    Ze smutkiem musimy przekazać, że pierwszy raz w historii Koła, zabrakło najmłodszych sympatyków łowiectwa nie tylko na polowaniu, ale też i na mszy świętej. Obowiązujące od nowego sezonu prawo zabrania uczestniczenia dzieci w polowaniach, co nie do końca spotyka się ze zrozumieniem wśród całej rzeszy myśliwych, jak i samych dzieci.

Jesienne zebranie KŁ. Jaworz 2018

W dniu 20.10.2018 r. odbyło się uroczyste, jesienne zebranie członków KŁ „Jaworz” w Limanowej. Spotkanie było okazją do świętowania 50-tej rocznicy wstąpienia do PZŁ naszego kol. Tadeusza Wojsa, wieloletniego łowczego naszego koła, członka NRŁ oraz jednego z niewielu naszych członków, którzy dostąpili zaszczytu otrzymania najwyższego odznaczenia łowieckiego „Złomu”. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia spraw bieżących i przeprowadzenia szkolenia z zakresu regulaminu polowań. Była to też okazja do wręczenia nagród i medali w corocznym konkursie na króla sezonu i na największą liczbę pozyskanych drapieżników. Miło jest nam ogłosić, że królem sezonu 2017/2018, po raz kolejny, został kol. Grzegorz Prędki, a v-ce królem został kol. Rafał Smoleń.  Natomiast w „lisim” konkursie, III miejsce zdobył kol. Dariusz Janiczek, drugie miejsce kol. Lucyna Biedroń, a zwycięzcą został kol. Andrzej Biedroń.

Obchody Huberta - sezon 2017/18

Jak co roku, tak i w tym również, w dniu 04.11.2017 r. odbyło się uroczyste, hubertowskie polowanie członków KŁ „Jaworz” w Limanowej. Nowy sezon rozpoczęliśmy mszą św. odprawioną w kaplicy pod wieżą widokową na górze „Jaworz” i celebrowaną przez ks. Janusza Urbaniaka, wikariusza z parafii pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie. W wygłoszonej okolicznościowej homilii, która nawiązywała do tradycji łowieckich, ksiądz wikariusz przypomniał o obowiązkach ciążących na myśliwych oraz, a może przede wszystkim, o szacunku jakim powinniśmy darzyć zarówno kolegów, jak i zwierzynę łowną daną nam przez Pana Boga. Przypomniał, że samo pozyskiwanie zwierzyny stanowi tylko część działalności, jaką zajmują się na co dzień myśliwi.

50-ta rocznica wstąpienia do PZŁ kol. Stanisława Trzupka / Uhonorowanie Koła „Złomem”

W dniu 23.09.2017 r. odbyło się uroczyste jesienne zebranie członków KŁ „Jaworz” w Limanowej. Spotkanie było okazją zarówno do świętowania 50-tej rocznicy wstąpienia do PZŁ naszego kol. Stanisława Trzupka, jak i jednocześnie uhonorowania naszego koła „Złomem” - najwyższym odznaczeniem łowieckim. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia spraw bieżących i przeprowadzenia szkolenia z zakresu regulaminu polowań. Następnie członkowie koła udali się do kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach, gdzie została odprawiona msza dziękczynna w intencji kol. Stanisława Trzupka.

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Jaworz

Zarząd Koła Łowieckiego „Jaworz” w Limanowej działając na podstawie § 56 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 22.04. 2017 r./sobota/ Walne Zgromadzenie Członków Koła. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domku Myśliwskim w Limanowej ul. Kamienna 1 o godz. 14.

Porządek obrad

Złom - najwyższe odznaczenie łowieckie dla KŁ Jaworz w Limanowej

W dniu 14 marca 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała najwyższe odznaczenie łowieckie "Złom" - Kołu Łowieckiemu "Jaworz" w Limanowej jako jedynemu w okręgu nowosądeckim.

Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” (określany jako „Złom") zostało ustanowione 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Złom  jest  najwyższym  odznaczeniem  łowieckim. Jego  oznaką  są  gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i złocona.  Wymiary: 28 mm (długość), 16 mm (szerokość). Na rewersie zamocowany jest słupek gwintowany z nakrętką menniczą.

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego JAWORZ w Limanowej

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego JAWORZ w Limanowej
Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w naszej pamięci.

15 października 2016 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia Koła Łowieckiego „JAWORZ” w Limanowej, która rozpoczęła się od mszy św. w kościele w Mordarce. Sztandary do kaplicy wprowadzono przy melodii zagranej przez sygnalistów „Marsz św. Huberta”.  Po lewej stronie obok ołtarza ustawił się sztandar Koła Jaworz w składzie: Józef Młynarczyk, Rafał Szewczyk, Robert Sukiennik, a po prawej stronie ołtarza sztandary Okręgowej Rady Łowieckiej, Nadleśnictwa z Limanowej oraz sztandary zaproszonych kół łowieckich. Na środku między ławkami stali członkowie koła. W pierwszym rzędzie po lewej stronie zasiadł Zarząd koła, a po prawej stronie posłowie i władze okręgu. Mszę celebrował ks. Zbigniew Stabrawa, a Homilię wygłosił ks. Jan Gniewek.

Autor: Wojciech Puto

Zobacz pełny opis wydarzenia: 

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego JAWORZ w Limanowej (dostępny po zalogowaniu)

Podkategorie

Jaworz w Limanowej